دیدار و نشست با هیأت اعزامی از دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای (SISU)

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۰:۳۲ کد : ۲۵۸۳۲ اخبار و رویدادها
نشستی و گفتگویی با هیأت اعزامی از دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای (SISU: Shanghai International Studies University)، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دانشکدۀ حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و پس از آن در دفتر روابط بین‌الملل برگزار شد.
دیدار و نشست با هیأت اعزامی از دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای (SISU)

طبق گفتگوها و هماهنگی‌های انجام‌شده توسط مرکز تحقیقات چین و با همکاری دفتر روابط بین‌الملل و دانشکدۀ حقوق و روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نشستی و گفتگویی با حضور آقای دکتر Cheng Tong، رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای، آقای دکتر Zhang Haibin،‌ رئیس دانشکدۀ‌ حقوق دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای، خانم دکتر Liu Hui، مدیر گروه رشتۀ‌ زبان و ادبیات فارسی مطالعات بین‌المللی شانگهای، جناب آقای دکتر مجیدرضا مؤمنی و جناب آقای دکتر غلامحسن کوشکی، معاونان پژوهشی و آموزشی دانشکدۀ حقوق و روابط بین‌الملل، خانم دکتر سارا الماسیه، استاد محترم گروه زبان چینی دانشگاه، و دکتر محمدامیر جلالی، رئیس مرکز تحقیقات چین، در تاریخ 25 اردیبهشت 1403 در دانشکدۀ حقوق و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی و پس از آن در دفتر روابط بین‌الملل برگزار شد.

محور این دیدار و گفتگو و مسائل توافق‌شده دربارۀ افزایش تعاملات علمی میان دو دانشگاه از جمله در زمینۀ اعزام و بازدید دانشجویان و استادان از دو دانشگاه و نیز ترجمۀ آثاری به  زبان چینی در زمینۀ شناخت مبانی دانش حقوقی ایران به عنوان شروع گسترش همکاری‌های فیمابین بود.

دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای از معتبرترین دانشگاه‌های چین و دارای کرسی زبان و ادبیات فارسی و مرکز ایران‌شناسیِ «سعدی» است.


نظر شما :