درباره مرکز تحقیقات چین

به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه مطالعات بین‌المللی شانگهای و در اجرای مفاد آن مبنی بر تاسیس مراکزی برای مطالعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دو دانشگاه طرف قرارداد، دانشگاه علامه طباطبائی در ابتدای سال 1398 مبادرت به راه‌اندازی مرکز تحقیقات چین نمود. این مرکز با هدف کلی شناخت و شناساندن کشور چین به عنوان بازیگری تعیین‌کننده در عرصه مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای و موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد داخلی و بین‌المللی و مرتبط با ایران و منطقه خاورمیانه و سیاست بین‌الملل از جمله ابتکار کمربند و راه و سند جامع همکاری 25 ساله شروع به فعالیت نموده است. با توجه به قرار داشتن کشور ایران با موقیعت ژئوپلتیک منحصر به فرد و به عنوان یکی از سرزمین‌های اصلی در مسیر جاده ابریشم، مرکز تحقیقات چین بر آن است تا با انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی نقشی موثر در شناخت، مشارکت و بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی با کشور چین ایفاء کند.

login