کتاب "سیاست و حکومت در چین" منتشر شد.

۰۶ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۱:۰۴ کد : ۲۵۸۳۴ اخبار و رویدادها کتاب الکترونیک سیاسی
کتاب سیاست و حکومت در چین، از امپراطوری تا سوسیالیسم با مشخصات چینی، نوشتۀ دکتر ابوالفضل علمایی‌فر، به کوشش مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه منتشر شد.
کتاب "سیاست و حکومت در چین" منتشر شد.

کتاب سیاست و حکومت در چین، از امپراطوری تا سوسیالیسم با مشخصات چینی، نوشتۀ دکتر ابوالفضل علمایی‌فر، به کوشش مرکز تحقیقات چین دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به عنوان اثری مهم و نخستین کتاب پژوهشی به زبان فارسی در زمینۀ شناخت مبانی و ساختار سیاست و حکومت‌های کشور چین از دیرباز تا به امروز، که بر پایۀ منابع دست اول و به روز نوشته شده است، منتشر شد.

ایران و چین به عنوان دو تمدن کهن‌ هزاره‌ای، از دیرباز تعاملاتی تمدنی، فرهنگی و اقتصادیِ چندهزارساله با یکدیگر داشته‌اند. بی‌تردید در جهان امروز بنانهادن تعاملاتی صحیح و راهگشا میان کشورها از رهگذر شناختی صحیح و عمیق امکان‌پذیر می‌تواند بود؛ شناختی که موجب می‌گردد بتوان با نظر به سرگذشتِ تحولات و تجاربِ آزمودۀ دیگر کشورها، از درافتادن به ورطۀ تکرارِ تاریخ در امان ماند و از ایده‌های راهگشا، آزمون‌شده و ثمربخش کسب تجربه کرد. یکی از مهمترینِ این بایسته‌ها شناخت و درک درست از مبانی سیاست‌ها و حکومت‌‌های شکل‌گرفته در چین از دیرباز تا به امروز است؛ کشوری که -چنانکه خواننده از رهگذرِ پژوهشِ کم‌نظیرِ حاضر درخواهد یافت- توانست در ظرف زمانیِ کمتر از چهار دهه مسیری دشوار را که کشورهای غربی طی چهار قرن برای گذر از جامعۀ کشاورزمحور به سمت و سوی صنعت و مدرنیته پیمودند، طی نماید و امروزه به عنوان یکی از دو قدرت برترِ اقتصادی در صحنۀ بین‌الملل به سمت و سوی تحقق «رؤیای چینی» گام بردارد. از برترین مزایای کتاب حاضر آن است که نویسندۀ اثر خود از اندیشمندان و پژوهشگرانِ صاحب‌نظر در زمینۀ جامعه‌شناسیِ سیاسی چین است که در این سرزمین پهناور سالها تجربۀ زیسته دارد و گردآمدنِ قریب به یک‌ربع قرن پژوهش، شناخت نزدیک، بهره‌گیری از منابع دست اول و واپسین یافته‌های پژوهشی دربارۀ چین همراه با دغدغه‌مندیِ مؤلف، اثر حاضر را به یکی از مهمترین آثاری تبدیل کرده است که تاکنون به زبان پارسی درین زمینه پدید آمده‌‌اند. خواندن و تأمل در فحوای مطالب گوناگونِ این کتابِ مستطاب، شایسته و بل بایسته است برای هرآنکس که جویای شناختی عمیق و دقیق از چگونگی تحولات و تبدیل چینِ گذشته به چینِ امروز و درک این نکته است که چگونه این کشور با گذر از فضای فقر و «سدۀ تحقیر» خود را به اوج شکوفاییِ اقتصادی رسانیده و به یکی از مهمترین بازیگران در عرصۀ بین‌الملل تغییر نقش داده است. مرکز تحقیقات چینِ دانشگاه علامه طباطبائی و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللیِ وزارت امور خارجه مفتخرند که شاهد شکل‌گیری و  به سامان رسیدن این اثر فرخنده، اثرگذار و بینش‌بخش بوده‌اند و سپاسگزارِ مؤلف فرزانه، کوشندگانِ نشر، و ‌یکایک خوانندگان این کتاب هستند که خرّمی و بهروزیِ ایران‌زمین را آرزو دارند.        

                                        (برگرفته از دیباچۀ کتاب، نوشتۀ دکتر محمدامیر جلالی)

 


لینک دانلود فایل

نظر شما :